Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

H Vnet ΜΕΠΕ ιδιοκτήτρια του δικτυακού τόπου ξηροφθαλμια.gr μέσω του οποίου προσφέρει ενημέρωση – πληροφόρηση στους επισκέπτες και επισκέπτριες ή χρήστες και χρήστριες του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης τους οποίους καλούνται να διαβάσουν με προσοχή και να συνεχίσουν την επίσκεψη ή τη χρήση μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Οι χρήστες/τριες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό τους εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ξηροφθαλμια.gr. Επίσης έχουν την ευθύνη της πρόσβασης και της τυχόν ευθύνη καταβολής σε τρίτους φορείς όπως για παράδειγμα και όχι μόνον του χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο προς τον παροχέα τους. Οι χρήστες/στριες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη πρόσβαση και χρησιμοποίηση του ξηροφθαλμια.gr, το οποίο δεν έχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Το ξηροφθαλμια.gr δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από τους χρήστες/στριες εκτός εάν εκείνοι τα παρέχουν εθελοντικά. Στην περίπτωση που οι χρήστες εθελοντικά παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο ξηροφθαλμια.gr για να συμμετέχουν στην λήψη εξειδικευμένων ή μη πληροφοριών ή να έχουν πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο, συμφωνούν να 1) παρέχουν αληθινά και ακριβή στοιχεία και 2) τα ενημερώνουν συχνά ως προς τις αλλαγές τους. Τα στοιχεία αυτά σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των χρηστών/στριών.

Οι χρήστες/στριες του ξηροφθαλμια.gr θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την περιήγηση τους στον ιστότοπο μπορεί να συλλέγονται μη προσωπικά στοιχεία προτιμήσεων σε μορφή cookies για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών/χρηστριών καθώς επίσης και της αναγνώρισης τους κατά τις επισκέψεις τους στο ξηροφθαλμια.gr.

Το ξηροφθαλμια.gr παρέχει στους χρήστες/στριες υπηρεσίες μελών αφού έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης και έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στις ειδικές προς αυτό σελίδες του ιστοτόπου. Εφόσον οι χρήστες/στριες ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στις ειδικές σελίδες εγγραφής (registration) εφόσον αυτές υπάρχουν, ανάλογα με τον τύπο της εγγραφής και το αντικείμενο που θα αφορά (πχ news letter, προσωποποιημένο newsletter κ.α) είτε θα έχουν διαλέξει και όνομα χρήστη (usere name) και κωδικό χρήσης (password) οι ίδιοι, είτε θα έχουν διαλέξει όνομα χρήστη (usere name) και θα τους αποσταλεί ο κωδικός χρήσης (password) από το ξηροφθαλμια.gr. Εφόσον έχουν εγγραφεί καλούνται πλέον μέλη του ξηροφθαλμια.gr. Τα μέλη είναι και παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account) και είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν άμεσος το ξηροφθαλμια.grγια κάθε πιθανή παραβίαση προσωπικών κωδικών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους που έχει έρθει σε γνώση τους. Επίσης τα στοιχεία του λογαριασμού παραμένουν αυστηρά προσωπικά και ο/η χρήστης/στρια καλείται κατά την λήξη της ενασχόλησης του με τον λογαριασμό να εξέρχεται με την πρότυπη διαδικασία εξόδου του ιστότοπου (logout). To ξηροφθαλμια.grδεν φέρει καμία ευθύνη, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από αδυναμία του μέλους να ακολουθήσει την παρούσα ρητή οδηγία. Ο λογαριασμός αφού δημιουργηθεί δεν μπορεί να διαγραφεί από τον/την χρήστη/χρήστρια, μπορεί μόνον να διαγραφεί κατ’ επιλογή ή και επιθυμία του ξηροφθαλμια.gr.

Το ξηροφθαλμια.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες/τριες/μέλη του.

Το ξηροφθαλμια.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους πρόσβασης στον ιστότοπο ξηροφθαλμια.gr.

Το ξηροφθαλμια.gr είναι κάτοχος του πνευματικού δικαιώματος της επιλογής της θεματολογίας και του τρόπου εμφάνισης της, του τρόπου οργάνωσης και προγραμματισμού των θεμάτων και των πληροφοριών και κάθε είδους υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο τα οποία έχουν προκύψει μετά από επίπονη διαδικασία εργασίας. Όλα όσα περιέχονται στο ξηροφθαλμια.gr είναι προστατευόμενη πνευματική περιουσία και πληροφορίες αποκλειστικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση φωτογραφιών και κειμένων, υλικών βίντεο και γραφικών κάθε είδους, ήχων, λογοτύπων, μουσικής και λογισμικού. Εκτός εξαιρέσεων που αναφέρονται ( πνευματικά δικαιώματα τρίτων) όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του ξηροφθαλμια.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ξηροφθαλμια.gr και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητά η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, φόρτωση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του κάθε τύπου υλικού που περιέχεται στο ξηροφθαλμια.gr. Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ξηροφθαλμια.gr. Ο/η χρήστης/στρια ή το μέλος μπορεί να κατεβάζει (download) υλικό από το ξηροφθαλμια.grμόνο για δική του χρήση και πάντοτε με προσωπική του ευθύνη και να αποθηκεύει μόνο ένα αντίγραφο στον σκληρό δίσκο του προσωπικού του υπολογιστή.

Το ξηροφθαλμια.gr δεν εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή των σελίδων, ενοτήτων, πληροφοριών και υπηρεσιών, δεν εγγυάται επίσης την απουσία λαθών ή παραλείψεων καθώς και την όποια διόρθωση τους. Δεν εγγυάται την ορθότητα ή την πληρότητα των γραφόμενων ή του όποιου άλλου υλικού. Το ξηροφθαλμια.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα ή καλή λειτουργία και δεν εγγυάται την απουσία επιβλαβών προγραμμάτων (πχ υιούς κλπ) σε δικτυακούς εξυπηρετητές ή άλλους κόμβους στους οποίους έχει πρόσβαση ο/η χρήστης/στρια για να δει το ξηροφθαλμια.gr.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ξηροφθαλμια.grαποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες/τριες του. Το ξηροφθαλμια.gr παράγει και συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει το περιεχόμενο του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του περιεχομένου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Το περιεχόμενο του ξηροφθαλμια.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιατρική συμβουλή και οι χρήστες δεν θα πρέπει να λαμβάνουν κανένα μέρος του περιεχομένου ως τέτοια.

Το περιεχόμενο του ξηροφθαλμια.gr παρέχεται όπως είναι χωρίς καμία εγγύηση που εκφράζεται ή συνεπάγεται με οποιονδήποτε τρόπο και οι χρήστες/χρήστριες και τα μέλη που οικειοθελώς επισκέπτονται τις σελίδες του με δική τους πρωτοβουλία . Το ξηροφθαλμια.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστούν οι χρήστες/χρήστριες και τα μέλη από την επίσκεψη, επιλογή ή υπηρεσία συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας.

Το ξηροφθαλμια.gr δεν μπορεί να ελέγξει την δυνατότητα προστασίας δεδομένων άλλων ιστοτόπων και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει για τους χρήστες/χρήστριες και τα μέλη του που ακολουθούν συνδέσεις (links) μέσα από εκείνο σε ιστότοπους τρίτων.

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Εφόσον κάποια διάταξη καταστεί αντίθετη με το νόμο παύει αυτοδικαίως. Το παρόν αποτελεί την συμφωνία χρήσης μεταξύ των χρηστών/χρηστριών και μελών του ξηροφθαλμια.gr. Το παρόν μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από το ξηροφθαλμια.grκαι οι όποιες τροποποιήσεις να έχουν ισχύ μετά την δημοσίευση τους στους όρους χρήσης του ξηροφθαλμια.gr.